Kapitalski dnevi
O dogodku

O dogodku

Agencija za trg vrednostnih papirjev je skupaj z borznoposredniškimi družbami, bankami, družbami za upravljanje, borznimi družbami, Ljubljansko borzo in Centralno klirinško depotno družbo že drugo leto zapored uspešno izvedla dogodek za večjo prepoznavnost trga kapitala - Dan slovenskega kapitalskega trga.

Z uvodnim nagovorom je dogodek odprl minister za finance Klemen Boštjančič.

»Razvit kapitalski trg je pomemben z vidika prepoznavnosti države na mednarodnih finančnih trgih in a kot tak podjetjem omogoča vire financiranja za njihovo rast in razvoj, malim vlagateljem pa plemenitenje privarčevanih sredstev. 

Vlada RS je kapitalskemu trgu dala pomembno težo in skupaj z regulatorjem ter finančno industrijo lahko dosežemo preboj k bolj razvitemu trgu kapitala, tako da si vsi skupaj prizadevamo za večjo prepoznavnost in boljše razumevanje njegovega delovanja med vlagatelji. Prehod v razvijajoči se trg (emerging market) je končni cilj lani sprejete strategije razvoja trga kapitala v Sloveniji.«

Dogodka so se udeležili številni ugledni predstavniki finančne industrije – Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnice Triglav, Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze, Igor Malevanov, podpredsednik SIJ in Matej Rigelnik, izvršni direktor Equinoxa – vsi izjemni poznavalci trga kapitala in zelo uspešni pri delovanju na tem trgu.

Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze: »Prehod slovenskega kapitalskega trga iz sedanjega statusa obrobnega trga (frontier market) v razvijajoči se trg bi med drugim povečal likvidnost in privabil tuje vlagatelje. Da bi do tega prišli, potrebujemo uvrstitev kakšne pomembne družbe na borzo in znižanje deležev države v borznih družbah, kot so Zavarovalnica Triglav, Luka Koper in Telekom Slovenije, kjer je država večinska lastnica.«

»Da to dobro deluje, se je izkazalo na primeru NLB, kjer je država v privatizaciji zadržala 25 odstotkov in eno delnico«, je izpostavil Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je menil, da je težko prepričati ljudi k več vlaganjem ter da bi bilo treba ustvariti nove domače institucionalne vlagatelje, kot so pokojninski in drugi skladi.

Komu je dogodek namenjen?

Komu je dogodek namenjen?

Dogodek je namenjen obstoječim in bodočim podjetnikom, ki jih zanimajo možnosti pridobivanja dodatnih finančnih sredstev na trgu kapitala, študentom, ki želijo poglobiti znanja o trgu kapitala z informacijami iz prakse, ter malim vlagateljem, da spoznajo pozitivne učinke in naložbene priložnosti, ki jih ta trg ponuja.


Prijava na dogodek

Po mnenju Mateja Rigelnika, izvršnega direktorja družbe Equinox, zadnje večje družbe, uvrščene na borzo pred dvema letoma, ima Ljubljanska borza velik potencial, ki ga je potrebno izkoristiti.

Vsi so pozvali slovenska podjetja, da se seznanijo o možnostih financiranja preko borze, saj ne obstaja le financiranje s krediti in popoln izstop iz lastništva.

Po prvi uspešni izdaji ljudskih obveznic, ki predstavlja pomemben korak k razvoju slovenskega kapitalskega trga, namerava država spodbuditi borzni trg tudi z vzpostavitvijo individualnih varčevalnih računov za male vlagatelje. Cilj teh računov je omogočiti enostavnejše in predvsem (davčno) ugodnejše vlaganje za male vlagatelje.

Na koncu je svoje uspešno delovanje na kapitalskem trgu predstavilo 5 največjih borznih družb – Zavarovalnica Triglav, NLB, Krka, Petrol in Sava Re.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim za uspešno sodelovanje in izvedbo dogodka: NLB, d.d.,  Zavarovalnica Triglav, d.d., Equito d.o.o., Ilirika, borzno posredniška hiša, d.o.o., BKS Bank AG, bančna podružnica, NKBM, d.d., SKB banka, d.d., Ljubljanska borza, d.d., Centralna klirinško depotna družba, d.d., Združenje družb za upravljanje – GIZ, INTERKAPITAL vrijednosni papiri, Podružnica Slovenija.

Utrinki iz dogodka

Program

26. marec 2024

Hotel Union, Bela dvorana 


09.00 – 10.00
REGISTRACIJA
10.00 – 10.15
POZDRAVNI NAGOVOR

Klemen Boštjančič, minister za financeMožnosti financiranja podjetij na kapitalskem trgu


10.15 – 10.45PREDSTAVITEV OBLIK FINANCIRANJA IN UVRSTITVE NA LJSE 

Branko Železnik, Equito10.45 – 11.15PREDSTAVITEV DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Karel Kač, NLB11.15 – 12.30


Okrogla miza: 

IZKUŠNJE JAVNIH DRUŽB S KOTACIJO NA BORZI

  • Predstavitev izdajatelja pred in po uvrstitvi na borzo (Zavarovalnica Triglav in NLB)
  • Predstavitev trga (LJSE)
  • Kaj pomeni vstop na organizirani trg?
  • Kakšna je dodana vrednost oz. prednosti ter kakšne so obveznosti kotacije na slovenskem trgu?
  • Primerjava izkušenj izdajateljev delnic v Prvi kotaciji in Standardni kotaciji borze ter izdajateljev obveznic


Sodelujejo: Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnice Triglav, mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze, Igor Malevanov, podpredsednik SIJ, Matej Rigelnik, izvršni direktor Equinox
12.30 – 13.30O D M O R

 

 

Naložbene možnosti za male vlagatelje


13.30 – 14.00PREDSTAVITEV »LJUDSKIH« OBVEZNIC IN VARČEVALNIH RAČUNOV 

Nikolina Prah, državna sekretarka na ministrstvu za finance

Blaž Zupančič, ministrstvo za finance14.00 – 14.30PREDSTAVITEV SKLADOV

Vzajemni skladi, ETF in AIS 

Sašo Ivanovič,  ZDU GIZ, Triglav Skladi14.30 – 15.00KAKO SESTAVITI PORTFELJ ZA RAZLIČNE TIPE VLAGATELJA (konzervativni, tvegani, bolj tvegani)

Luka Gubo, Equito

 


15.00 – 15.45 Okrogla miza:

PREGLED RAZLIČNIH SPEKTROV NALOŽB (delnice, obveznice, vzajemni skladi, ETF) IN PREDSTAVITEV NALOŽBENIH STRATEGIJ

Danijel Medved, NKBM, Borut Medvešek, SKB, Matjaž Lorenčič, Ilirika in Damjan Kovačič, ZDU GIZ, Sava Infond15.45 – 16.30PREDSTAVITEV TOP 5 SLOVENSKIH BORZNIH DRUŽB 

Zakaj trgovati z delnicami petih največjih slovenskih borznih družb, kakšne so njihove dividendne politike in strateški cilji

David Bratož, Krka, Valerija Pešec, NLB, Uroš Ivanc, Skupina Triglav, Drago Kavšek, Petrol in Polona Pirš Zupančič, Sava RE

 

 

Dogodek bo povezoval Tomaž Okorn, okrogli mizi bo vodil Jure Ugovšek.

Govorci

Klemen Boštjančič, minister za finance
Klemen Boštjančič, minister za finance
10 let je vodil lastno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s svetovanji pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju (pretežno družb v težavah), analizi poslovnih modelov, prevzemih in združevanjih podjetij, pridobivanju različnih dovoljenj ter kadrih. Vk
Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB
Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB
Blaž Brodnjak je predsednik Uprave NLB d.d., matične banke NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in strateškim interesom izključno v Jugovzhodni Evropi. Korporativni bančnik, ki ima več kot dvajset let raznovrstnih izkušenj na vodstve
David Bratož, član uprave, Krka
David Bratož, član uprave, Krka
Kariero v Krki je začel leta 2001 v Finančnem sektorju, kjer je izpeljal več pomembnih projektov. Leta 2003 je začel delati v Prodaji, v Regiji Srednja Evropa, zadolžen pa je bil za poljski trg. Zaradi uspešnega dela je leta 2007 postal direktor družbe Kr
Uroš Ivanc, CFA, član uprave, Zavarovalnica Triglav
Uroš Ivanc, CFA, član uprave, Zavarovalnica Triglav
Uroš Ivanc je član uprave in CFO Skupine Triglav. Skupini se je pridružil leta 2001, kjer je svojo poklicno pot začel kot analitik delnic in obveznic v matični družbi Skupine, Zavarovalnici Triglav, nato je po treh letih v njej prevzel vodenje službe za k
mag. Polona Pirš Zupančič, članica uprave, Sava Re
mag. Polona Pirš Zupančič, članica uprave, Sava Re
Polona Pirš Zupančič je članica uprave Save Re od januarja 2018. V njej je odgovorna za korporativne finance, strateško načrtovanje in kontroling, računovodstvo, odnose z vlagatelji (IR), upravljanje kapitala in tveganj ter aktuariat. Svojo poklicno pot j
Drago Kavšek, član uprave, Petrol
Drago Kavšek, član uprave, Petrol
Drago Kavšek je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. V družbi Petrol d.d., Ljubljana, je funkcijo člana uprave, odgovornega za finance, zakladništvo, računovodstvo, kontroling, upravljanja tveganj,
mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, Ljubljanska borza
mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, Ljubljanska borza
Aleš Ipavec, magister ekonomskih znanosti, je bil, pred nastopom mandata predsednika uprave Ljubljanske borze, zaposlen v Hypo Alpe-Adria Bank d. d., kjer je opravljal različne vodstvene funkcije, predvsem vodenje Oddelka trgovanja s strankami in kasneje
Igor Malevanov, podpredsednik SIJ
Igor Malevanov, podpredsednik SIJ
Igor Malevanov je diplomirani ekonomist. Med podiplomskim študijem se je specializiral za zavarovalniške in finančne zadeve. Od leta 2001 je bil finančni direktor in vodja financ v različnih metalurških družbah.
Matjaž Lorenčič, član uprave, Ilirika borzno posredniška hiša, d. d.
Matjaž Lorenčič, član uprave, Ilirika borzno posredniška hiša, d. d.
Trideset let izkušenj na področju kapitalskih trgov.
Matej Rigelnik, izvršni direktor, Equinox
Matej Rigelnik, izvršni direktor, Equinox
Matej Rigelnik je svojo kariero začel pri NLB d.d., kjer je med leti 2011 in 2014 vodil oddelek individualnega upravljanja premoženja strank v sektorju investicijskega bančništva v okviru NLB d.d.. Leta 2014 je pri NLB nastopil kot namestnik direktorja se
Luka Gubo, izvršni direktor, Equito
Luka Gubo, izvršni direktor, Equito
Luka Gubo je izvršni direktor borznoposredniške družbe Equito. Bogate izkušnje je pridobil tudi kot direktor kapitalskih trgov v podjetju Cryptix, ter upravljavec sklada FT Quant pri Primorskih skladih.
Nikolina Prah, državna sekretarka, ministrstvo za finance
Nikolina Prah, državna sekretarka, ministrstvo za finance
Nikolina Prah je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. Delovne izkušnje je pridobivala v gospodarstvu in pravosodju, pretežni del pa na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kjer je več let vodila pravni sektor, opravlja
Blaž Zupančič, ministrstvo za finance
Blaž Zupančič, ministrstvo za finance
Svojo poklicno pot je začel leta 1995 kot borzni analitik v borznoposredniški družbi Publikum. Kasneje je med leti 2009 in 2015 v družbi za upravljanje Ilirika DZU upravljal vzajemne sklade, kjer je bil tudi več let član uprave odgovoren za področje uprav
Valerija Pešec, NLB
Valerija Pešec, NLB
Valerija Pešec je karierna bančnica. Po dokončanem študiju politologije, smer mednarodni odnosi, se je leta 2005 zaposlila v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Svojo bančno kariero je pričela v finančnih institucijah, kasneje pa prevzela vodenje razl
Branko Železnik, Equito
Branko Železnik, Equito
Branko Železnik ima dolgoletne izkušnje s področja kapitalskih trgov. V svoji bogati karieri je deloval tudi kot vodja razvoja na Ljubljanski borzi, kjer je poleg splošnega razvoja domačega kapitalskega trga, soustvarjal trg in ekosistem namenjen malim in
Danijel Medved, NKBM
Danijel Medved, NKBM
Danijel Medved je mag. ekonomskih in poslovnih ved. Leta 2004 je zaključil in pridobil diplomo pri študiju Poslovne ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in leta 2012 je zaključil magistrski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Maribor
Damjan Kovačič, ZDU GIZ, Sava Infond
Damjan Kovačič, ZDU GIZ, Sava Infond
Damjan Kovačič je višji specialist za upravljanje investicijskih skladov v družbi Sava Infond, d.o.o., ki trenutno upravlja 700 milijonov evrov v 19 vzajemnih skladih in okoli 1,2 milijarde evrov sredstev pokojninskih skladov in družb iz Zavarovalne skupi
Sašo Ivanović, ZDU GIZ, Triglav Skladi
Sašo Ivanović, ZDU GIZ, Triglav Skladi
Po končanem študiju ekonomske fakultete leta 1999 se je zaposlil na NLB d.d. kot borzni posrednik. Dobri dve leti pozneje je prevzel vlogo upravljavca skladov v družbi KD Investments in nato leta 2004 mesto direktorja področja upravljanja investicijskih
Borut Medvešek, SKB
Borut Medvešek, SKB
Borut Medvešek je magister ekonomskih znanosti. Leta 1997 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2007 je zaključil podiplomski študij na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru.
Karel Kač, NLB
Karel Kač, NLB
Izobrazba: BA Economics and Management, Oxford University Izkušnje: Citi Markets and Banking, London: analitik, M&A svetovanje s poudarkom na svetovanju glede optimalne kapitalske strukture in ohranjanju optimalne bonitetne ocene med strukturiranjem vi
Tomaž Okorn
Tomaž Okorn
Tomaž Okorn je novinar spletnega portala MMC RTV SLO, kjer že več kot 20 let dvakrat tedensko pripravlja borzne komentarje, pogosto pa vodi tudi različne finančne dogodke.
Jure Ugovšek, MBA
Jure Ugovšek, MBA
Jure Ugovšek je odgovorni urednik revije in portala Moje finance. Kot študent finančne smeri Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je leta 2006 začel nabirati prve delovne izkušnje pri časniku Finance. V kasnejših letih je pri istem mediju opravljal de

Prijave*

Prijav ne sprejemamo več.

Lokacija